خانه / مقالات / پکیج های تصفیه فاضلاب

پکیج های تصفیه فاضلاب

لوله بازکنی تهران

کاربر د پکیجهای تصفیه فاضلاب جهت مراکز زیر توصیه می شوند :

۱- شهرک ها ، مجتمع های مسکونی اداری

۲- بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی و بهبود ی

۳- صنایع ، کارخانه ها و کارگاهها

۴- مراکز تفریحی ، روش ی نظامی

۵- ترمینال ها بنادر و فرودگاهها

۶- هتل ها ، اقامتگاه های مسافری تفریحی

۷- تأسیسات مجاور سدها رودخانه ها و چاههای آب

ویژگی پکیج ها عبارتند از:

۱٫ قیمت مناسب عملکرد همموزیک با استاندارد

۲. کیفیت قابل قبول و ساختار مقاوم در مساوی خوردگی

۳. حداقل نیاز به زمین جهت استقرار نصب

۴. راهبری نگهداری زیاد ساده و کم هزینه

۵. کارکرد اتوماتیک و عدم نیاز به متصدی دائم

۶. امکان ارتقاء ظرفیت در طرح های توسعه

پکیج های تصفیه فاضلاب قابل حمل MOBILE SEWAGE TREATMENT PACKAGES

قابل استفاده در بیمارستانها، رستورانها، مجتمع های مسکوتی، کارخانجات، هتلها … .

تعرفه کم سرمایه گذاری اولیه

قابل حمل نقل

نصب و راه اندازی آسان و سریع

عدم نیاز به عملیات ساختمانی سنگین

بهره برداری مراقبت ساده

ظرفیت: تا ۳۰۰ متر مکعب در روز

پروسه تصفیه فاضلاب در پکیج های قابل حمل

(Extended فرایند تصفیه فاضلاب گزینش شده در پکیجهای تولید و ساخت پالا طرح انرژی نوع لجن فعال روش هوادهی وسیع است . فرایند کلی تصفیه به این صورت که فاضلاب از شبکه فاضلاب وارد ایستگاه پمپاژ شده واز آنجا به تانک Aeration)هوادهی هدایت می گردد. فاضلاب قبل از ورود به تانک هوادهی از داخل یک آشغالگیر عبور می نماید تا مواد جامد درشت غیر قابل هضم جدا گردند این آشغالها بعد از انباشت به صورت دستی جدا سازی می گردند. هوادهی از نوع عمقی است و هوای مورد نیاز جهت تامین اکسی ژن مورد نیاز باکتری های هوازی توسط بلوئر تامین می شود. هوای خروجی از طریق نازلهای تعبیه شده در کف مخزن به صورت یکنواخت کل سطح را هوادهی خواهد کرد سیـستم نازلها طوری در نظر گرفته شده است که همچنین هوادهی کل سطح تانک جریان موجی شکل را به وجود آورده که باعث ایجاد مخلوطی همگن در تانک هوادهی خواهد شد.

فاضلاب بعد از هوادهی به مدت ۲۴ ساعت وارد وهله ته نشینی می شود. شکل هندسی کف این مخزن به صورت قیفی شکل می (Excess باشد تا لجن فعال ته نشین شده توسط پمپ به ابتدای مخزن هوادهی جهت تصفیه کاملتر برگشت داده شود. لجن اضافی نیز به مخزن نگهداری لجن پمپاژ می شود. فاضلاب تصفیه شده از واحد ته نشینی سرریز شده و به درون مخزن کلرزنی Sludge) هدایت خواهد شد در این مخزن محلول پرکلرین یا کلر مایع به سیستم تزریق شده عمل ضد عفو نی انجام می پذیرد.

۴۰ را دارا خواهد بود که مطابق mgr/lit ۲۵ و مواد معلق mgr/lit حداکثر BOD پساب خروجی از این بخش دارای غلظت ۵ استانداردهای سازمان حفاظت از محیط زیست است .

فاضلاب تصفیه شده بعد از کلرزنی قابل دفع در آبهای سطحی زیرزمینی خواهد بود یا جهت آبکمک می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

معین ات پکیجهای فلزی قابل حمل تصفیه فاضلاب

ضروری به ذکر است که از ظرفیت ۳۰۰ نفر به بالا پکیج به صورت چند تکه تهیه و تولید خواهد شد که حاوی بخشهای هوادهی، ته نشینی کلرزنی ذخیره لجن است .

اجزا تشکیل دهنده :

(Screen) آشغالگیر

(Aeration chamber) مخزن هوادهی

(Sedimentation chamber) مخزن ته نشینی

(Disinfection chamber) مخزن کلرزنی

(Sewage holding tank) مخزن ذخیره لجن

(Sewage pumps) پمپ انتقال لجن

(Chlorinator) کلریناتور

(Screen) آشغال گیر

تابلو برق

(Blowers) سیـستم تامین هوا، دمنده هوا

لوله های انتقال هوا و لجن و تجهیزات جانبی.

پکیج های مختلف تصفیه فاضلاب

سابقه استفاده از پکیج های تصفیه به صد ساله اخیر و صنعتی شدن بر می گردد و تا کنون انواع مختلف ی از این پکیج ها با قابلیت ها توانمندی های مختلف به همراه روشهای تصفیه مفرق بکارگیری شده است.

پکیج های مختلف تصفیه فاضلاب :

– پکیج های فلزی قابل حمل ونقل تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

– پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی بهداشتی سپتیک پیش ساخته …

– پیشرفته ترین سیستم تصفیه فاضلاب به روش MBR (بیوراکتور غشائی)

– تصفیه فاضلاب های صنعتی باروش افردی داسیون شیمیایی

پکیج فاضلاب جهت تصفیه پیوسته فاضلاب طراحی می گردد. پساب تصفیه شده، استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست است و می تواند جهت آبکمک محیط سبز بکار رفته یا به منابع پذیرنده تخلیه شود. پکیج حاوی سیسـتم بیولوژیکی با بیشتر شدن معلق، کلرزنی نگهدارنده لجن است . جریان در ابتدای ورود از آشغالگیر رد شدن می نماید پس به تانک هوادهی فرستاده می شود. بعد از حذف بخش اعظم BOD به مخزن ته نشینی هدایت می شود.

پساب خروجی از واحد ته نشینی به واحد کلر زنی می رود. خروجی واحد کلر زنی از نظر استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست مورد تایید است .

لجن واحد ته نشینی به واحد مراقبت لجن هدایت می شود که نیاز به تخلیه روزانه ه لجن نباشد.کلر زنی با تزریق محلول هیپوکلریت انجام می گردد .برای حذف کف های ایجاد شده در سطح حوض هوادهی، از پمپ کف زدایی استفاده می شود.

از ویژگی ها ی این پکیج تصفیه فاضلاب بهره برداری خیلی آسان، عدم نیاز به تصفیه لجن و کیفیت بالای پساب تصفیه شده است .

با تولید و ساخت تصفیه خانه های پیش تهیه و تولید فاضلاب به صورت واحد های بصورت فشرده ارزان قیمت همچنین کاهش قابل ملاحظه در وقت و نرخ های تولید و ساخت ،امکان حمل جابجایی آنها به صورت کانتینرهای استاندارد فراهم می شود. فرایند گزینش ی تصفیه فاضلاب از تنوع هوازی لجن فعال به طریق بیشتر شدن معلق یا بستر ثابت بیوفیلم دیدنی ی است .

فاضلابهای آلوده و بیماری زا بعد از هدایت به این سیستم و طی مراحل مختلف تصفیه به پسابی زلال ،بدون بو و بدون مواد معلق پالایش شده بعد از کلر زنی مطابق با استاندارهای محیط زیست قابل دفع به چاه جذبی،رودخانه و یا استفاده در مصارف آبیاری محیط سبز هستند .

هر پکیج متعلقات ضروری از قبیل تجهیزات آشغالگیری، پمپاژ، هوادهی ،ته نشینی، هاضم لجن، کلر زنی و تابلوی برق است . مخازن تصفیه از ورق و پروفیل های فولادی تولید و ساخته شده و توسط پرایمرهای اپوفردی و یا پوشش های فایبر گلاس در مساوی خوردگی حفاظت می شوند.

روشهای نو در تصفیه فاضلاب ( SBR, UASB,…. واحد SBR

واحد SBR

واحد SBR از یک راکتور پر خالی شونده تشکیل شده که در آن اختلاط کامل صورت می گیرد همچنین آن هوادهی و ته نشینی که بعد از وهله واکنش است ،در تانک انجام می شود. در تمام سیستم های SBR عمل تصفیه در قالب ۵ وهله ای که در ادامه می آید، بصورت متوالی انجام می شود.

۱- پرشدن،

۲- واکنش(هوادهی)،

۳- ته نشینی،

۴- تخلیه ،

۵- آزاد.

در طی وهله پرشدن، فاضلاب به سیستم وارد می شود. در طی فرایند پر شدن سطح مایع موجود در راکتور از ۷۵درصد در انتهای وهله آزاد به ۱۰۰درصد می رسد. در خلال پرشدن، محتویات راکتور در حال مخلوط شدن یا مخلوط و هوادهی شدن توامان هستند تا به واکنشهای بیولوژیکی در حال انجام در داخـل راکتور سرعت ببخشند.

در طی فرایند واکنش، واکنشهای آلی تحت شرایط کنترل شده محیطی بر روی مواد آلی موجود در فاضلاب انجام می شود.

در طی فرایند ته نشینی، مواد جامد تحت شرایط سکون شروع به ته نشینی می کنند نتیجه آن پساب تصفیه شده ایست که آماده تخلیه از سیستم SBR است.

پساب تصفیه شده در طی وهله تخلیه از سیـستم خارج می شود. برای تخلیه پساب تصفیه شده از مکانیزمهای متعددی از عبارت دریچه های سرریز می توان مصرف نمود.

وهله آزاد در سیـستم SBR که از چند تانک مصرف می نماید ، زمان ضروری را جهت پرشدن تانک قبل از اینکه وهله بعدی (واکنش) شروع شود، فراهم می سازد. به دلیل اینکه این وهله چندان ضروری نیست، گاهي وقتها از سیستم SBR حذف می شود.

درباره فاضلابهای با جریان دائمی، حداقل به ۲ تانک نیاز است تا زمانی که یک تانک در حال پرشدن است، تانک دیگر در حال انجام وهله تصفیه باشد.

– واحد UASB

یکی از پیشرفت های قابل توجه در تکنولوژی مربوط به سیسـتم های تصفیه بی هوازی راکتور UASB است که در اواخر دهه ۷۰ میلادی در هلند شکل گرفت. در این فرایند، فاضلاب از انتهای راکتور UASB وارد آن شده و از بین واحد روکش لجن به سمت بالا جریان پیدا می نماید . اجزای مهم راکتور UASB سیـستم توزیع فاضلاب ورودی، جداکننده فازگاز از جامد طرح خروج پساب تصفیه شده است .

ویژگی اصلی سیـستم های UASB که به آن این امکان را می دهد تا در مقایسه بابقیه فرایندهای بی هوازی از فاضلاب با بار CODزیاد بالاتری استفاده نماید ، تولید لجن به صورت گرانوله است . تولید لجن بصورت دانه دانه در سیسـتم های UASB به چندماه زمان احتیاج دارد که این را با برخي افزودنی ها به آن، می توان كم شدن داد.

لجن فعال با بستر متحرک : MBBR – “Low Cost” wastewater treatment

بسترهای متحرک در سیستم های تصفیه پسآب که به عنوان آکنه خوانده می شوند می توانند گاها راندمان تصفیه را به میزان بسیار زیاد ی ارتقا دهند.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا مبلمان اداری آدینا ، با دارا بودن پرسنل متخصص در واحد …